Polecane artykuły

Projektowanie i zakładanie ogrodów

Projektowanie i zakładanie ogrodów, aranżacja i urządzanie ogrodu w Wielkopolsce

Ogród to swoisty ekosystem, w którym poszczególne elementy wzajemnie na siebie wpływają. Nie bez znaczenia jest tu rodzaj gleby, stopień nasłonecznienia czy ukształtowanie terenu. Chcąc zaingerować w porządek natury, należy wziąć pod uwagę nie tylko naturalne warunki danej powierzchni, czy własne upodobania estetyczne. Projekt ogrodu powinien uwzględnić szereg czynników przestrzennych, funkcjonalnych, florystycznych i finansowych. Co znamienne, niektóre z nich będą widoczne dopiero w dalszej perspektywie. Przykładowo, nieumiejętne usytuowanie koło siebie roślin o różnym stopniu ekspansywności lub wzajemnej nietolerancji, po pewnym czasie zaburza nie tylko rozwój flory – oddziałuje też na harmonię i estetykę ogrodową. Źle na użytkowanie ogrodu wpłynie też budowa oczka wodnego w pobliżu jakichkolwiek instalacji bądź korzeni drzew. Bezbłędny projekt ogrodu pozwoli uniknąć w przyszłości problemów związanych z jego użytkowaniem i pielęgnacją.

Inne zasady obowiązują w przypadku projektowania wielkopowierzchniowych terenów zielonych, inne w przypadku niewielkich przydomowych ogródków. Niezależnie od rozmiarów inwestycji, projektowanie ogrodów można podzielić na trzy etapy: inwentaryzację, plan przestrzenno-funkcjonalny oraz wdrażanie projektu.

Inwentaryzacją nazywamy zbieranie informacji o obecnym ukształtowaniu terenu, jego elementach stałych (drzewa, zabudowania, ścieżki, studnie) czy warunkach glebowych. W celu utrwalenia pozyskanych danych wykonuje się plan danej powierzchni.

Plan przestrzenno-funkcjonalny, oprócz uzyskanych podczas inwentaryzacji danych, zawiera także elementy nowe – roślinne, architektoniczne. W takim projekcie wytycza się również część użytkową i wypoczynkową. Ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje między poszczególnymi strefami.

Ostatnia część, czyli realizacja projektu wymaga wyjątkowej dbałości o szczegóły.

Projektowanie i zakładanie ogrodów warto powierzyć specjalistom lub stale korzystać z ich wsparcia merytorycznego. Firma Studio Porosa z siedzibą w Poznaniu, oferuje kompleksowe usługi klientom z północnej Polski (Kalisz, Leszno, Szczecin, Olsztyn, Koszalin, Kołobrzeg, Bydgoszcz), a także z Wielkopolski i okolic (Piła, Gorzów, Konin, Zielona Góra). Nasz zespół może poszczycić się udanymi realizacjami ogrodów rezydencjalnych, skalnych, orientalnych minimalistycznych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, gwarantujemy elastyczność, dojazd do klienta, nadzorowanie inwestycji i zapewniamy stały kontakt z inwestorami.

Wielkopolska firma oferująca projektowanie ogrodów

Specjalnością i pasją zespołu Ogrody Porosa są projekty oraz zakładanie ogrodów w oparciu o doświadczenie, kompleksową wiedzę i zaawansowane technologie. Mając tę świadomość, że w architekturze krajobrazu aktualne trendy ulegają dynamicznym zmianom, stale śledzimy branżowe nowości, pogłębiamy wiedzę i podnosimy kwalifikacje. Koncepcję przydomowych ogrodów prywatnych i zieleni publicznej opracowujemy w ścisłej współpracy z inwestorem. Sprawujemy nadzór nad działaniami, koordynujemy wszelkie prace, oferujemy kompleksowe doradztwo. Nasze świeże, wyjątkowe, kreatywne rozwiązania i inspiracje rozmaitymi stylami w połączeniu z doświadczeniem i matematyczną precyzją dają piękny i funkcjonalny efekt. Realizacje firmy można znaleźć zarówno w kraju – między innymi w Szczecinie, Olsztynie, Koninie, Pile, jak i za granicą – w Paryżu, Moskwie, Berlinie, Mediolanie.

Podejmując się projektowania ogrodów, staramy się optymalnie wykorzystać daną przestrzeń, akcentując jej walory i dbając o odpowiednie proporcje elementów kompozycyjnych. Harmonię form wertykalnych i horyzontalnych: roślin, kamieni, wody i architektury ogrodowej, uzyskujemy dzięki starannie obliczonemu projektowi powierzchni. Ścieżki i rabaty są wytyczane w zgodzie z zasadami ergonomii i estetyki. W naszym projekcie ważną rolę odgrywa też kolor, faktura i zapach.