Polecane artykuły

Projekty ogrodów porady

Oryginalne projekty dużych ogrodów, projektowanie ogrodów przydomowych

Projektowanie ogrodów to trudna sztuka, która wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu, ale także wielu lat doświadczenia. Wskazany jest także pewien zmysł estetyczny, wszak ogród to nie tylko kolejna przestrzeń, która ma być funkcjonalna – dobrze zaprojektowany teren powinien być przede wszystkim piękny.

Krok po kroku: projektowanie ogrodów przydomowych i nie tylko

Projekt ogrodu powinien uwzględniać zarówno oczekiwania i budżet inwestora, ogólne uwarunkowania terenu, jak i wynikające z tego możliwości aranżacyjne. Nade wszystko projekt taki powinien być zgodny z wszystkimi kanonami sztuki zakładania ogrodów. Zasady te dotyczą projektowania wszystkich terenów zielonych. Niezależnie czy będzie to mały przydomowy ogródek, czy duży ogród parkowy. Na jego założenie składają się dwie czynności: przygotowanie projektu i realizacji inwestycji według opracowanego planu.

Projektowanie ogrodu można zasadniczo podzielić na kilka etapów.

  1. Nasi architekci odbywają rozmowę wstępną z Klientem. Podczas tej rozmowy architekt krajobrazu rozpoznaje oczekiwania i wyobrażenia inwestora wobec ogrodu (kolorystyki, ulubionej roślinności, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury ogrodowej oraz rodzaju systemu podlewania). Poznaje także styl życia oraz sposób spędzania wolnego czasu. Bardzo pomocną wskazówką dla projektanta będzie informacja uzyskana od Klienta dotycząca gotowości do pielęgnacji (ile czasu w miesiącu inwestor jest w stanie poświęcić na opiekę nad ogrodem). Ustala wspólnie z Klientem proporcje projektowanego ogrodu przydomowego w zakresie wielkości stref użytkowych: miejsca rekreacji, wypoczynku i części reprezentacyjnej.
  2. Architekci zapoznają się z ogólnymi uwarunkowaniami terenu oraz inwentaryzacją terenu. To swego rodzaju wizja lokalna na miejscu, w którym będzie realizowany projekt ogrodu. Projektant musi się zapoznać z wielkością oraz usytuowaniem działki, warunkami klimatycznymi i glebowymi oraz dokumentacją geodezyjną (podkład geodezyjny, plan wyprowadzenia mediów oraz schemat instalacji podziemnych) i projektową domu (rzuty oraz widok elewacji). Najczęściej ta czynność kończy się dokonaniem dokładnych pomiarów oraz wykonaniem dokumentacji zdjęciowej działki i całego terenu.
  3. Nasi architekci dokonują analizy wszystkich czynników, które muszą zostać uwzględnione podczas projektowania. Wyszczególniają priorytety i główne założenia.
  4. W tym etapie nasi architekci przygotowują projekt. Biura projektowe stosują różne praktyki w tym zakresie. W większości przypadków przygotowywanych jest kilka wersji, w tym jedna specjalna. Jest ona koncepcją własną projektanta i choć uwzględnia ona większość założeń przedstawionych przez inwestora, to jednocześnie stara się zaproponować inne spojrzenie na aranżację ogrodu. Najczęściej jest to projekt bardzo odważny, nowatorski, łamiący stereotypowy sposób myślenia o przydomowym ogrodzie. Tego rodzaju wizualizacja stanowi dla inwestora wartościową inspirację. Projektanci przyznają, że często to właśnie projekt autorski (po drobnych korektach ze strony inwestora) zyskuje akceptację Klienta i jest realizowany.
  5. Przedstawiamy inwestorowi projekt, przedstawiamy wizualizację 3D i główne założenia projektu. Architekci wysłuchują uwag Klienta do projektu i dokonują końcowych ustaleń.
  6. Nanosimy poprawki do projektu (uwagi i sugestię Klienta).
  7. Przekazujemy projekt inwestorowi wraz z informacją dotyczącą koniecznych robót do wykonania w celu jego realizacji (łącznie z pełnym kosztorysem obejmującym robociznę i materiały).

Skrupulatne trzymanie się wszystkich etapów planowania ogrodu pozwala stworzyć projekt, który będzie równie wyjątkowy, jak funkcjonalny. Wbrew pozorom projektowanie ogrodów przydomowych to połączenie sztuki inżynieryjnej i artystycznej. Warto powierzyć to zadanie profesjonalnemu i doświadczonemu projektantowi, gdyż wtedy Klient ma gwarancję, że jego ogród będzie odzwierciedlał najnowsze trendy w architekturze krajobrazu. Siedziba naszej firmy mieści się w Poznaniu, niemniej przyjmujemy zlecenia z całego kraju. Wszystkie projekty, które wyszły spod ręki naszych architektów to małe dzieła sztuki, które spotkały się z uznaniem szerokiego grona Klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.