Część naszej oferty stanowią usługi dotyczące inwestycji związanych z zagospodarowaniem zieleni publicznej. W ramach tego obszaru naszej działalności wykonujemy ekspertyzy terenu czy inwentaryzację zieleni. Sporządzamy kompleksową dokumentację na potrzeby inwestycji budowlanych.

Inwentaryzacja zieleni – drzew, krzewów

Inwentaryzację zieleni wykonuje się, gdy konieczne jest określenie liczby i rodzajów drzew oraz krzewów, które rosną w miejscu, w którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Bez wykonanej inwentaryzacji nie zdobędzie się pozwolenia na wycinkę. W trakcie prac terenowych wykonywane się pomiary, oznaczane gatunki – zdobyte kolejno informacje nanoszone są na mapę. Nasi pracownicy wykonują inwentaryzację zieleni, która stanowi materiał wyjściowy do stworzenia projektu zagospodarowania terenu, analiz opłacalności inwestycji, kosztorysu prac budowlanych, czy projektu rewitalizacji.

Sporządzamy stosowne rysunki w formie ustandaryzowanego rzutu sytuacyjnego, jak i tabelaryczny spis istniejących drzew oraz krzewów. Opisujemy formę występowania roślin, podajemy dokładną średnicę pnia oraz korony, szacunkową wysokość drzewa, a w przypadku krzewów – zajmowaną przez nie powierzchnię w metrach kwadratowych. Określamy także kondycję roślinności, informując o ewentualnych ubytkach. Na tej podstawie sporządzamy opinie dendrologiczne, na których opieramy szczegółowe plany dotyczące gospodarki drzewostanem, koncentrując się na potencjalnych możliwościach rozwoju opiniowanej zieleni publicznej.

Dotychczasowe realizacje, zarówno planistyczne, jak i wykonawcze, na potrzeby których sporządzaliśmy kompleksową inwentaryzację drzew, obejmowały zarówno rewitalizację istniejących już parków, jak i tworzenie nowych skwerów czy ogrodów miejskich. Każdy z naszych projektów jest dla nas swoistym wyzwaniem, któremu wychodzimy naprzeciw z pasją oraz z przyjemnością.

Posiadamy blisko dwadzieścia lat doświadczenia w projektowaniu zieleni publicznej, będąc rozpoznawalną marką na wielkopolskim rynku usług z zakresu architektury krajobrazu. Gwarantujemy satysfakcję na każdym z etapów naszych prac, od wstępnych konsultacji po nadzór wykonawczy. Serdecznie zapraszamy do współpracy Klientów z sektora publicznego i komercyjnego.