PROJEKTOWANIE PARKÓW

Parki projekty – Projektowanie parków

Obsługujemy inwestycje związane z zagospodarowaniem zieleni publicznej. Dla klientów instytucjonalnych i biznesowych wykonujemy pełną dokumentację, konieczną do uzyskania zgody na wdrożenie planowanych przedsięwzięć. W wyniku ogólnej i szczegółowej inwentaryzacji zieleni, drzewostanu i użytków ekologicznych sporządzamy rzetelną ekspertyzę terenu. Naszym atutem jest propozycja oryginalnych rozwiązań zarówno w zakresie formy jak i funkcji projektowanego parku.